ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΠΤΥΧΙΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Χιλιάδες νέοι ολοκληρώνουν τις σπουδές τους κάθε χρόνο και με το πτυχίο στο χέρι αναζητούν εργασία. Παράλληλα χιλιάδες άλλοι νέοι ξεκινούν κάθε χρόνο σπουδές στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ χωρίς πολλές φορές να γνωρίζουν τις επαγγελματικές προοπτικές των σχολών που επιλέγουν. ΤΑ ΝΕΑ παρουσιάζουν σήμερα έναν ολοκληρωμένο οδηγό με όλα τα τμήματα ΑΕΙ-ΤΕΙ που δίνουν το δικαίωμα στους πτυχιούχους τους να διεκδικήσουν μια θέση στα χιλιάδες νηπιαγωγεία, δημοτικά, Γυμνάσια, ΕΠΑΛ και Λύκεια της χώρας.

ΠΤΥΧΙΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

 • Πτυχίο Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών (κωδ. 6001)
 • Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (κωδ. 6002)
 • Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (κωδ. 6003)
 • Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία(κωδ. 6004)
 • Παιδαγωγικού Τµήµατος Προσχολικής Εκπαίδευσης (κωδ. 6005)
 • Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών (κωδ. 6006)
 • Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού (κωδ. 6007)
 • Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης (κωδ. 6008),
 • ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα ή πτυχίο Σχολών Νηπιαγωγών (κωδ. 6009) ή πτυχίο των τµηµάτων εκπαίδευσης νηπιαγωγών (κωδ. 6010), που λειτούργησαν στις παιδαγωγικές Ακαδηµίες, της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή Επιστηµών της Αγωγής-Προδηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου της Κύπρου (κωδ. 6011). Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ.299/1997 όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης µετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιµία και αντιστοιχία.

ΔΑΣΚΑΛΟΙ

 • Πτυχίο Παιδαγωγικού ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης (κωδ. 7001)
 • Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης (κωδ. 7002),
 • ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα ή Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδηµίας (κωδ. 7003) ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων (κωδ. 7004) ή της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης (κωδ. 7005), της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή Επιστηµών της Αγωγής - ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου της Κύπρου (κωδ. 7006) ή ΣτοιχειώδουςΕκπαίδευσης του Ελληνικού Κολεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αµερικής (κωδ. 7007). Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ.299/1997 όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης µετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιµία και αντιστοιχία.

ΘΕΟΛΟΓΟΙ

 • Πτυχίο Θεολογίας (κωδ. 0101)
 • Κοινωνικής Θεολογίας (κωδ. 0102)
 • Ποιµαντικής (κωδ. 0103)
 • Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας (κωδ. 0104)
 • ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο της Θεολογικής Σχολής Χάλκης (κωδ. 0105).

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

 • Πτυχίο Φιλοσοφικού Τµήµατος Φιλοσοφικής Σχολής (κωδ. 0201)
 • Φιλολογίας (κωδ. 0202)
 • Ελληνικής Φιλολογίας (κωδ. 0203)
 • Ιστορίας και Αρχαιολογίας (κωδ. 0204)
 • Ιστορίας και Εθνολογίας (κωδ. 0205)
 • Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας µε κατευθύνσεις Ιστορίας (κωδ.0206) και Αρχαιολογίας (κωδ.0207)
 • Ιστορίας (κωδ.0208)
 • Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (κωδ. 0209)
 • Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (κωδ. 0210)
 • Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (κωδ. 0211)
 • Φιλοσοφίας (κωδ. 0212),
 • ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο Φιλοσοφίας (κωδ. 0213) ή Ιστορίας Αρχαιολογίας (κωδ. 0214) ή Κλασσικών Σπουδών (κωδ. 0215) ή Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών (κωδ. 0216), του Πανεπιστηµίου της Κύπρου. Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ.299/1997 όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης µετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιµία και αντιστοιχία.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

 • Πτυχίο Μαθηµατικών (κωδ. 0301) ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
 • Πτυχίο Μαθηµατικών (κωδ. 0302)
 • Μαθηµατικών και Στατιστικής του Πανεπιστηµίου της Κύπρου (κωδ. 0303)
 • πτυχίο της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράµµατος Σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηµατικού Εφαρµογών (κωδ. 0304)
 • πτυχίο του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης (κωδ. 0305). Ειδικότερα για τα πτυχία τηςΚύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ.299/1997 όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης µετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση απαιτείται ισοτιµία και αντιστοιχία.

 • ΦΥΣΙΚΟΥ,

 • ΧΗΜΙΚΟΥ,

 • ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΟΥ,

 • ΒΙΟΛΟΓΟΥ

 • ΓΕΩΛΟΓΟΥ

(i) Για την ειδικότητα των Φυσικών:[Κωδικός: ΠΕ 04.01]
 • Πτυχίο Φυσικής (κωδ. 0411) ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
 • πτυχίο Φυσικής του Πανεπιστηµίου της Κύπρου (κωδ. 0412)
 • πτυχίο σπουδών στις Φυσικές Επιστήµες του Ε.Α.Π. (κωδ. 0413)
 • της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράµµατος Σπουδών της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρµογών (κωδ. 0414). Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ.299/1997 όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης µετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, απαιτείται ισοτιµία και αντιστοιχία.
(ii) Για την ειδικότητα των Χηµικών: [Κωδικός: ΠΕ 04.02]
 • Πτυχίο Χηµείας (κωδ. 0421) ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής  ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
 • πτυχίο Χηµείας του Πανεπιστηµίου της Κύπρου (κωδ. 0422).Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ.299/1997 όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης µετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιµία και αντιστοιχία.
(iii) Για την ειδικότητα των Βιολόγων: [Κωδικός: ΠΕ 04.04]
 • Πτυχίο Βιολογίας (κωδ. 0441) ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής
 • του Τµήµατος Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (κωδ. 0442)
 • Φυσιογνώστου (κωδ. 0443)
 • ισότιµο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
(iv) Για την ειδικότητα των Γεωλόγων: [Κωδικός: ΠΕ 04.05]
 • Πτυχίο Γεωλογίας (κωδ. 0451) ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής
 • του Τµήµατος Γεωγραφίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (κωδ. 0452)
 • του Τµήµατος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου (κωδ. 0453)
 • ισότιµο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 • Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (κωδ. 0501) ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 • Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (κωδ. 0601) ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (κωδ. 0602)
 • Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου της Κύπρου (κωδ. 0602). Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ.299/1997 όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης µετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιµία και αντιστοιχία.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 • Πτυχίο Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (κωδ. 0701) ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 • Πτυχίο τµήµατος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (κωδ. 3401)
 • τµήµατος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας µε κατεύθυνση Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (κωδ. 3402) ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 • Πτυχίο Καλών Τεχνών (κωδ. 0801)
 • Εικαστικών Τεχνών (κωδ. 0802)
 • Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών µε κατεύθυνση Ζωγραφικής (κωδ. 0803),
 • Γλυπτικής (κωδ. 0804)
 • Χαρακτικής (κωδ. 0805) ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής
 • ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.Επιπλέον, για τους τίτλους που έχουν εκδοθεί στην ηµεδαπή απαιτείται και πιστοποιητικό ευδόκιµης παρακολούθησης Θεωρητικών και Ιστορικών Σπουδών ή βεβαίωση ότι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς ειδικά µαθήµατα για τη διδασκαλία της τέχνης στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, εφόσον τούτο και για τις δύο περιπτώσεις δεν προκύπτει από τον τίτλο σπουδών.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

 • Πτυχίο Οικονοµικών Επιστηµών (κωδ. 0901)
 • Οικονοµικής Επιστήµης (κωδ. 0902)
 • ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών-Οικονοµικών  Σπουδών  (κωδ.   0903) 
 • ∆ιεθνών  Οικονοµικών  Σχέσεων  και  Ανάπτυξης  (κωδ.   0904) 
 • ∆ιεθνών  και Ευρωπαϊκών-Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών µε κατεύθυνση τις ∆ιεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονοµικές Σπουδές (κωδ. 0905)
 • Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (κωδ. 0906)
 • ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (κωδ. 0907)
 • Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής (κωδ. 0908)
 • Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής (κωδ. 0909)
 • Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (κωδ. 0910)
 • Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (κωδ. 0911)
 • Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (κωδ. 0912)
 • Ναυτιλιακών Σπουδών (κωδ. 0913)
 • Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών (κωδ. 0914)
 • Στατιστικής (κωδ. 0915)
 • Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης (κωδ. 0916)
 • ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών (κωδ. 0917)
 • ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (κωδ. 0918) ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχηςειδικότητας της αλλοδαπής
 • Τεχνολογίας και Συστηµάτων Παραγωγής (ή Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης και Τεχνολογίας, όπως µετονοµάστηκε) (κωδ. 0919)
 • πτυχίο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων-∆ιοικητική Επιστήµη (κωδ. 0920)
 • ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων-Μάρκετινγκ ∆ιοίκησης (κωδ. 0921)
 • ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων-Λογιστικής (κωδ. 0922)
 • ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων-Χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου της Κύπρου (κωδ. 0923)
 • πτυχίο ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών του Ε.Α.Π. (κωδ. 0924). Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ.299/1997 όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης µετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιµία και αντιστοιχία.

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ

 • Πτυχίο Κοινωνιολογίας (κωδ. 1001)
 • Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (κωδ. 1002)
 • Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (κωδ. 1003)
 • Κοινωνικής Πολιτικής (κωδ. 1004)
 • Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (κωδ. 1005) ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ)

 • Πτυχίο Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (κωδ. 1101) ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
 • Πτυχίο της Εθνικής Ακαδηµίας Σωµατικής Αγωγής (κωδ. 1102).

ΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

 • Πτυχίο Νοµικής (κωδ. 1301)
 • Πολιτικής Επιστήµης (κωδ. 1302)
 • Πολιτικών Επιστηµών (κωδ. 1303)
 • Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (κωδ. 1304)
 • Πολιτικής Επιστήµης και ∆ιεθνών Σπουδών (κωδ. 1305)
 • Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας (κωδ. 1306)
 • ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (κωδ. 1307)
 • ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (κωδ. 1308)
 • ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών µε κατεύθυνση Πολιτικές Σπουδές και ∆ιπλωµατία (κωδ. 1309) ΑΕΙΠανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής
 • ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆εν έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης οι υποψήφιοι που απέκτησαν το πτυχίο του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Παντείου Πανεπιστηµίου µετά τις 30/6/1984 (Γνωµοδοτήσεις ΝΣΚ 144/90 και 107/03).

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 • Πτυχίο Οικιακής Οικονοµίας (κωδ. 1501)
 • Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας (κωδ. 1502) ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής
 • πτυχίο της πρώην Ανωτάτης Σχολής Οικιακής Οικονοµίας
 • ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ

 • Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών
 • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΕΙ.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ, ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 • Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Μη-χανικών Παραγωγής και Διοίκησης
 • Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
 • Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας ΑΕΙ.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανιιών και Μηχάνικών Υπολογιστών
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής
 • πτυχίο τμήματος Φυσικής και ενδεικτικό μεταπτυχιακών σπουδών ηλεκτρονικής και ραδιοηλεκτρολογίας ή ηλεκτρονικού αυτοματισμού ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος με τα παραπάνω ενδεικτικά Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής.

ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ

 • Πτυχίο Χημικών Μηχανικών
 • Μεταλλειολόγων Μηχανικών
 • Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών
 • Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ΑΕΙ.

ΙΑΤΡΟΙ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ, ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

 • Πτυχίο Ιατρικής (κωδ. 1411)
 • Οδοντιατρικής (κωδ. 1412)
 • Φαρµακευτικής (κωδ. 1413)
 • Νοσηλευτικής (κωδ.1414) ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής
 • ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

ΓΕΩΠΟΝΟΙ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 • Πτυχίο Γεωπονίας (κωδ. 1441)
 • Φυτικής Παραγωγής (κωδ.1442)
 • Ζωικής Παραγωγής (κωδ.1443)
 • Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής (κωδ.1444)
 • ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (κωδ.1445)
 • Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (κωδ.1446)
 • Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης (κωδ.1447)
 • Αγροτικής Ανάπτυξης (κωδ.1448)
 • ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (κωδ.1449)
 • Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (κωδ.1450)
 • Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων (κωδ. 1451)
 • Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος (κωδ.1452)
 • Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (κωδ.1453)
 • ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και ΦυσικώνΠόρων (κωδ.1454) 
 • ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

 • Πτυχίο ή δίπλωµα Πληροφορικής (κωδ. 1901)
 • Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (κωδ. 1902)
 • Επιστήµης των Υπολογιστών (κωδ. 1903)
 • Εφαρµοσµένης Πληροφορικής (κωδ. 1904)
 • Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (κωδ. 1905)
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (κωδ. 1906),
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (κωδ. 1907)
 • Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (κωδ. 1908)
 • Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών (κωδ. 1909)
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (κωδ. 1910)
 • ∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων κωδ. 1911)
 • Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων (κωδ. 1912) 
 • Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων (κωδ. 1913)
 • Πληροφορικής του Ε.Α.Π. (κωδ. 1914)
 • του Προγράµµατος Σπουδών Επιλογής«Επιστήµες και Πολιτισµός» µε κατεύθυνση «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εφαρµογές τους» (κωδ. 1915) ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής,
 • τίτλο σπουδών Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Κύπρου (κωδ. 1916). Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ.299/1997 όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης µετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιµία και αντιστοιχία.

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • Πτυχίο τµήµατος Θεατρικών Σπουδών (κωδ. 3201)
 • Θεάτρου (κωδ. 3202) ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής
 • ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 • Πτυχίο τµήµατος Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης (κωδ. 3301) ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

ΜΟΥΣΙΚΟΙ

 • Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη­μίου Αθηνών ή
 • Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα­λονίκης
 • Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου
 • Πτυχίο Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
 • Ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής
 • Τα παρακάτω πτυχία της αλλοδαπής τα οποία έχουν αναγνωριστεί από τις Αρμόδιες Αρχές ως πτυχία ισό­τιμα με ΑΕΙ χωρίς αντιστοιχία ειδικότητας:Μουσικής Τεχνολογίας, Διεύθυνσης Ορχήστρας, Ακορντεόν, Όμποε, Σαξόφωνου, Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μου­σικής, Κοντραμπάσο, Τρομπέτας, Κλαρινέτου, Κρουστών Οργάνων, Διεύθυνσης Χορωδίας και Παιδαγωγικής της Εκπαίδευσης Μουσικής.
ΠΤΥΧΙΑ ΤΕΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
 • Πτυχίο εκπ/κών Τεχνολόγων Πολιτικών ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ)
 • Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ
 • Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΙ
 • Τοπογραφίας ΤΕΙ.
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
 • Πτυχίο εκπ/κών Τεχνολόγων Μηχανολόγων ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ)
 • Μηχανολογίας ΤΕΙ ή Ναυπηγικής ΤΕΙ.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡ- ΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
 • Πτυχίο εκπ/κών Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ)
 • Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ή Ενεργειακής Τεχνικής ΤΕΙ
 • Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕΙ.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 • Πτυχίο εκπ/κών Τεχνολόγων Ηλεκτρονικών ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ)
 • Ηλεκτρονικής ΤΕΙ ή Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων ΤΕΙ.
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ.
 • Πτυχίο Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών (κωδ.1811),
 • Γραφιστικής (κωδ. 1812)
 • ∆ιακοσµητικής (κωδ. 1813)
 • Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιολογικών Ευρηµάτων (κωδ.1814) ΑΕΙ Τεχνολογικού τοµέα ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ηµεδαπής
 • ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας τηςαλλοδαπής.
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
 • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Λογιστικής
 • Τουριστικών Επιχειρήσεων 
 • Τουριστικών Επαγγελμάτων
 • Εμπορίας και Διαφήμισης.
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ – ΑΛΙΕΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕ- ΩΝ, ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ
 • Πτυχίο ∆ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων (κωδ.1831)
 • Γεωργικών   Μηχανών και Αρδεύσεων (κωδ.1832)
 • Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων (κωδ.1833)
 • Ζωϊκής Παραγωγής (κωδ.1834)
 • Φυτικής Παραγωγής (κωδ.1835)
 • ∆ασοπονίας (κωδ. 1836),
 • ∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (κωδ.1837)
 • Ιχθυοκοµίας-Αλιείας (κωδ.1838)
 • Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας (κωδ.1839) ΑΕΙ Τεχνολογικού τοµέα ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ηµεδαπής
 • ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
 • Πτυχίο Νοσηλευτικής (κωδ. 1891)
 • Μαιευτικής (κωδ.1892)
 • Επισκεπτών Υγείας (κωδ.1893) ΑΕΙ Τεχνολογικού τοµέα ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ τηςηµεδαπής
 • ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 • Πτυχίο Εργασιοθεραπείας (κωδ. 1881)
 • Φυσιοθεραπείας (κωδ.1882)
 • Εργοθεραπείας (κωδ.1883) ΑΕΙ Τεχνολογικού τοµέα ή αντίστοιχο πτυχίοΚΑΤΕΕ της ηµεδαπής
 • ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. .
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ)
 • Πτυχίο Πλοιάρχων (κωδ.1862)
 • Ραδιοτηλεγραφητών (κωδ.1863)
 • ∆οκίµων Αξιωµατικών καταστρώµατος (κωδ.1864)
 • ∆οκίµων Αξιωµατικών Ασυρµάτου (κωδ.1865) της Ανώτερης ∆ηµόσιας Σχολής Εµπορικού Ναυτικού (ΑΣ∆ΕΝ)
 • ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
 • Πτυχίο Οδοντοτεχνικής (κωδ.1873)
 • Οδοντικής Τεχνολογίας (κωδ.1874) ΑΕΙ Τεχνολογικού τοµέα ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ηµεδαπής
 • ή ισότιµοαντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 • Πτυχίο Οχημάτων ΤΕΙ.
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
 • Πτυχίο Βρεφονηπιοκοµίας (κωδ.1875) ΑΕΙ Τεχνολογικού τοµέα ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας τηςαλλοδαπής.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ
 • Πτυχίο Τεχνολογίας, Τροφίμων ή Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών ή Διατροφής
 • Διατροφής και Διαιτολογίας ΤΕΙ.
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
 • Πτυχίο Αισθητικής (κωδ. 1841)
 • Αισθητικής και Κοσµητολογίας (κωδ.1842) ΑΕΙ Τεχνολογικού τοµέα ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ηµεδαπής
 • ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. [
ΠΕ 20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ
 • Πτυχίο ή δίπλωµα Πληροφορικής (κωδ. 2001)
 • Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων (κωδ. 2002)
 • Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων (κωδ. 2002)
 • Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών (κωδ. 2003)
 • Πληροφορικής και Επικοινωνιών (κωδ. 2004)
 • Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων (κωδ. 2005)
 • Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία (κωδ. 2006)
 • ∆ιαχείρισης Πληροφοριών (κωδ. 2007)
 • Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης (κωδ. 2008) Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας (κωδ. 2009) 
 • Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (κωδ. 2010)
 • Βιοµηχανικής Πληροφορικής (κωδ. 2011)
 • Αυτοµατισµού (κωδ. 2012) ΑΕΙ Τεχνολογικού τοµέα της ηµεδαπής
 • ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
Κλωστοϋφαντουργίας - Σχεδιασµού και Παραγωγής Ενδυµάτων
 • Πτυχίο Κλωστοϋφαντουργίας (κωδ.1802)
 • Σχεδιασµού και Παραγωγής Ενδυµάτων (κωδ.1803) ΑΕΙ Τεχνολογικού τοµέα ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕτης ηµεδαπής
 • ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
 

N. Ραιδεστός

Διεύθυνση:
28ης Οκτωβρίου 18
Tηλ:
2310 383883
T.K.:
57001 
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συκιές

Διεύθυνση:
Γρ. Λαμπράκη 15
Tηλ:
2310 635504
T.K.:
56025 
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Φροντιστήριο Επιτυχία

 • ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΗ
 • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΟΝΕΑ
 • ΑΓΑΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
 • ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 • ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
 • ΠΟΛΛΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΛΩΝ

Connet With Us